jste zde: úvodní » Situace ve světě


Situace ve světě

Situace ve světě

Odhaduje se, že ročně je pro potřeby kožešinového průmyslu zabito na 90 milionů zvířat. Skutečný počet však bude pravděpodobně ještě vyšší, protože v žádném státě neexistuje spolehlivá evidence a další zvířata jsou navíc lovena pytláky.

Dříve byla zvířata lovena převážně do pastí, v současné době však z více jak tří čtvtin převládá umělý odchov na farmách.

Co se týká odchytu do pastí, jsou používány metody, které co nejméně poškozují kožešinu. Tyto metody jsou však pro samotné zvíře velmi kruté, protože většinou nezpůsobí smrt přímo, nýbrž zvíře pouze zachytí. To pak umírá postupně i několik dnů hladem či vyčerpáním, a následně je často ještě dobito lovcem. Do pastí jsou v současné době chytány zejména vzácné šelmy. V USA jsou ročně uloveny asi 4 miliony, v Kanadě 1 milion a v Rusku 4 miliony zvířat.

Liška v čelisťové pasti

V dnešní době převládá farmový chov, a to zejména u těch druhů zvířat, jako jsou norci, lišky a činčily. Dalšími chovanými druhy jsou např. nutrie, fretky, tchoři, mývalové a psíci mývalovití. 

 

Situace v jednotlivých státech

Izrael

V Izraeli se v současné době jedná o návrhu zákona zakazujícího celý kožešinový průmysl (tedy včetně chovu tzv. kožešinových zvířat, importu i prodeje výrobků z pravých kožešin). Izrael by se tak stal první zemí světa, kde by platil zákaz "používání" pravých kožešin ve všech oblastech. Více se dočtete v aktualitě z 2. 4. 2010.

↑↑ zpět nahoru

 


Situace v Evropě

Evropské kožešinové farmy jsou pod značným tlakem veřejnosti i zákonodárců. Chovné podmínky na kožešinových farmách jsou z etologického hlediska naprosto nevyhovující. Z tohoto důvodu mnoho evropských států přijalo právní předpisy, které zpřísňují standardy pro chov kožešinových zvířat, nebo přijímají úplné zákazy chovu kožešinových zvířat. Lov do čelisťových pastí je v EU zakázán!

Situace ve světě - chov tzv. kožešinových zvířat 

Zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat platí v následujících zemích: ve Velké Británii (Anglii, Skotsku, Walsu – od r. 2003), v Rakousku (od r. 2004), v Chorvatsku (od r. 2007 s 10letým přechodným obdobím), v Bosně a Hercegovině (od r. 2009 s 10letým přechodným obdobím), v Nizozemsku (od r. 2008 zákaz chovu lišek a činčil, od r. 2012 s přechodným obdobím do roku 2024 zákaz chovu norků), ve Slovinsku (od r. 2013) a v Makedonii (od r. 2014).

Zákaz chovu některých druhů tzv. kožešinových zvířat platí v Dánsku (zákaz chovu lišek schválen v květnu 2009 - přechodné období je 15 let pro chovatele, jejichž  příjmy jsou tvořeny více než 50 % z chovu lišek, a 8 let pro chovatele, jejichž příjmy z chovu lišek jsou nižší než 50 % - více viz Aktualita ze dne 2. 6. 2009).

Nepřímý zákaz formou legislativních opatření a standardů mají: Švýcarsko (od r. 1981 platí pro divoká zvířata přísné standardy chovu, které chov tzv. kožešinových zvířat prakticky znemožňují; v současné době nejsou evidovány žádné liščí nebo norkové farmy); Německo (v r. 2006 nařízení zpřísňující podmínky chovu – do 10 let musí mít zvířata několikanásobně větší klece vybavené podle jejich etologických potřeb, musí mít např. umožněné hrabání, norci musí mít k dispozici vodní nádrž a další speciální vybavení, což prakticky znemožňuje chov); Švédsko (od r. 2001 zpřísněny standardy pro chov lišek, prakticky znemožňující jejich chov; od r. 2000 nezaznamenány žádné chovy lišek; ze stejných důvodů zde byla v roce 2014 uzavřena poslední farma s chovem činčil).


Další legislativa:
Zákaz obchodu s kočičími a psími kožešinami v celé EU
nabyl účinnosti v roce 2008 (i ve Švýcarsku – zákaz importu).
Zákaz obchodu s výrobky z tuleňů nabyl účinnosti v roce 2010. Více informací se dozvíte v sekci Zachraňte tuleně.

 

A jak jsou na tom ostatní země?

Irsko

V Irsku existuje v současné době přibližně 5 kožešinových farem s chovem norků a 1 farma, kde se chovají lišky. Záběry zde pořízené naleznete v sekci Záběry z kožešinových farem.

V roce 2009 zahrnula irská vláda do svého programu prosazení zákazu chovu kožešinových zvířat s tříletým přechodným obdobím. O vývoji situace Vás budemem informovat. Více viz Aktualita z 21. 12. 2009.

Itálie

V Itálii existuje přibližně 15 farem s chovem norků a jedna farma s chovem činčil. Lišky se zde nechovají.

Od roku 2008 zde platí kuriozní legislativa, která chovatelům umožňuje vybrat si ze dvou druhů předpisů pro chov norků: první nařizuje podobné podmínky, které platí u nás, druhý, pro norky výhodnější, pak přikazuje chovat norky na zemi, s bazénem na plavání a obsahuje ještě další přísná kritéria. Chovatelé se samozřejmě bohužel řídí prvním ze zmíněných pravidel.

 

O situaci na českých kožešinových farmách se dočtete v sekci Situace v ČR.

↑↑ zpět nahoru


Vytisknout stránku

© Všechna práva vyhrazena   - Proti srsti

tvorba webových stránek ANTstudio.cz