jste zde: úvodní » Dopady na životní prostředí


Dopady na životní prostředí

Kožešina je zdrojem znečištění ve všech stádiích svého životního cyklu:

Kadavéry - rizikové odpady1) Výkaly zvířat chovaných na farmách se vsakují přímo do země, čímž znečišťují povrchové a spodní vody, kromě toho představují i ohrožení kvality ovzduší - např. liška polární (Alopex lagopus) vyprodukuje za rok stejné množství sloučenin dusíku a fosforu jako jedno prase domácí (Sus scrofa f. domestica).

2) Další rizikový odpad představují zkožkovaná těla zvířat.

3) Chemické ošetření kožešiny (kůže může projít až 50 procesy úprav – např. barvením, při němž se změkčuje a konzervuje) většinou zahrnuje používání látek poškozujících životní prostředí (např. karcinogenního formaldehydu).

4) Kožešinové produkty jsou jako konečný odpad vlivem chemického ošetření těžko biologicky rozložitelné.

5) Velká spotřeba energie při transportu (kvalitnější kožešiny jsou nejprve převáženy do velkých aukčních center, kde se prodávají. Poté jsou transportovány na místo zpracování a teprve v konečné fázi se dostávají k prodejci). Výroba umělé kožešiny spotřebuje zhruba 60x méně energie.

Dalším negativním aspektem chovu tzv. kožešinových zvířat jsou úniky zvířat do volné přírody. V té jsou pak, především norci, nepřirozeným predátorem a konkurentem zákonem chráněných vyder říčních (Lutra lutra).


NorekV roce 2010 vydala Svoboda zvířat český překlad dokumentu s názvem Jedovaté kožešiny: Dopady výroby kožešin na životní prostředí a nebezpečí pro lidské zdraví“, který připravila americká organizace The Humane Society of the United States (HSUS). Dokument přináší a velmi jasně a stručně shrnuje poznatky o škodlivosti kožešinové výroby nejen na životní prostředí, ale i na lidské zdraví.

Aliance za módu bez kožešin (FFA) v této souvislosti vytvořila krátkou animaci s názvem  "Kožešiny škodí planetě" (Fur Hurts the Planet), jejímž cílem je upozornit jak na krutosti páchané na zvířatech, tak na škodlivé dopady kožešinové produkce na životní prostředí.


Vytisknout stránku

© Všechna práva vyhrazena   - Proti srsti

Tvorba webových stránek ANTstudio.cz