jste zde: úvodní » Zachraňte tuleně » FAQs, aneb otázky, které vás nejvíce zajímají


FAQs, aneb otázky, které vás nejvíce zajímají

Proč jsou Svoboda zvířat a International Fund for Animal Welfare (IFAW) proti lovu tuleňů pro komerční účely?

Komerční lov tuleňů je nepředstavitelně krutý. Lov se koná pod silným konkurenčním tlakem, na obrovském území a za nepředvídatelných podmínek. Rychlost a nehumánnost je zásadou lovců, kteří se snaží v čase, jejž mají k dispozici, zabít co největší počet tuleňů. Každý rok upozorňují pozorovatelé lovu tuleňů na týrání: lovci tuleně zaživa stahují z kůže nebo je vláčí po ledu na háku. Od roku 1998 shromáždila mezinárodní organizace na ochranu zvířat IFAW videozáznamy s jednoznačnými důkazy o více než 600 případech týrání zvířat.

 

Je lov tuleňů trvale udržitelný?

Jen v roce 2006 bylo zabito více než 350 000 tuleňů – tento počet je o mnoho vyšší než množství, které sama kanadská vláda odhaduje jako udržitelné. Znamená to, že je zabíjeno více zvířat, než se rodí. Dle nově publikované studie kanadská vláda riskuje, že během příštích 15 let vyhubí až 70 % populace tuleňů.

 

Je lov tuleňů ekonomicky výhodný?

Neexistuje přesvědčivé ekonomické odůvodnění komerčního lovu tuleňů v Kanadě. Ve druhé polovině 90. let podpořila kanadská vláda tento průmysl přibližně 20 miliony dolarů. Tím došlo k vyčerpání dotací, které měly původně podpořit hospodářský růst na východním pobřeží Kanady. Lov tuleňů kromě toho škodí již existujícím místním ekonomickým sektorům, například cestovnímu ruchu, protože má negativní vliv na reputaci Kanady ve světě.

 

Proč se IFAW po více než 30 letech práce na této problematice lovem tuleňů stále zabývá?

IFAW si vzala za úkol seznámit světovou veřejnost s krutostí kanadského lovu tuleňů. Ve spolupráci s občanským sdružením Svoboda zvířat se snaží tuto problematiku přiblížit také české veřejnosti. Pracovníci IFAW každý rok dokumentují lov a dodávají mezinárodním médiím filmový materiál a fotografie. IFAW kromě toho dokumentuje každé zjevné porušení Vyhlášky o ochraně mořských savců a tyto záznamy předkládá Ministerstvu rybolovu a oceánů v Kanadě a kanadské policii.

 

Myslel/-a jsem, že tuleni se již pro kožešiny dávno nezabíjejí …

V 80. letech byl lov tuleně grónského a čepcola hřebenatého silně omezen. Došlo k tomu proto, že Evropská unie zakázala dovoz kožešin tuleních mláďat (tzv. whitecoats a bluebacks). V roce 1996 však kanadská vláda zvýšila přípustnou kvótu pro odlov a zavedla dotace s cílem dosáhnout vyšších kvót u lovu mladých tuleňů, kterým je více než dvanáct dnů (tzv. ragged-jackets). V současné době již platí zákaz obchodování s tuleními výrobky v EU.

 

Jsou velké populace tuleňů zodpovědné za propad lovu tresky obecné?

V žádném případě, dokonce i odborníci z kanadského Ministerstva rybolovu a oceánů připouštějí, že neexistuje absolutně žádný vědecký důkaz o tom, že by tuleni byli spoluzodpovědní za snížení stavů tresky. Hlavními příčinami drastického propadu stavů tresky je příliš intenzivní rybolov a špatné hospodaření kanadské vlády.

 

Jsou tuleni přemnožení?

Ne. Tuleni dosahují pohlavní zralosti teprve v 5 - 6 letech. Současný lov tuleňů se zaměřuje na velmi mladá zvířata. 98 % z nich je mladších než tři měsíce. Některá mláďata jsou stará jen 12 dnů. Dopad odlovu této populace tuleňů bude zjevný teprve za několik let. Přesto se již dnes začíná projevovat, jaké následky bude mít vysoký počet zvířat zabitých od roku 1996: nejnovější šetření Ministerstva rybolovu a oceánů v Kanadě ukazuje, že obnovování stavu tuleňů grónských stagnuje a počet nově narozených mláďat se snižuje. Negativní vliv na území, kde tuleni přivádějí na svět a odchovávají svá mláďata, má také globální změna klimatu, což vede k dalšímu zvyšování úmrtnosti mláďat. Vědci pracující pro kanadskou vládu například odhadují, že v roce 2002 zemřelo v zálivu sv. Vavřince ještě před začátkem lovu 75 % mláďat kvůli nedostatku ledu.

 

Jak jsou tuleni zabíjeni?

Tuleni se nejčastěji zabíjí pomocí kyjů, hakapiků (těžkých obušků zakončených železným hákem) a pušek. Souvislá ledová pokrývka se stále ztenčuje, a proto je dnes více tuleňů stříleno ze člunů. Až 50 % tuleňů grónských, kteří jsou loveni na otevřeném moři, lovci jen postřelí a zvířata pak uprchnou pod vodní hladinu, kde pomalu umírají. Tito tuleni se neobjevují v žádných statistikách.

 

Co pokládá Ministerstvo rybolovu a oceánů Kanady za zjevný přestupek? 

K porušení kanadské Vyhlášky o ochraně mořských savců dochází, když lovci neprovedou test mrkacího reflexu nebo se před tím, než začnou zvíře stahovat z kůže, s naprostou jistotou nepřesvědčí, že je lebka roztříštěná. Stahování živých tuleňů z kůže je jasné porušení Vyhlášky. Zavěšování živých tuleňů na hák a jejich vláčení po ledě je rovněž týráním, které nelze v moderní společnosti tolerovat. Přesto se lovci tuleňů před očima pozorovatelů IFAW každým rokem těchto trestných činů dopouštějí.

 

Jaké druhy výrobků z tuleňů jsou na trhu?

Tulení kožešiny – Kožešina tuleně grónského je poměrně hrubá. Některé kožešiny se zpracovávají na kabáty, kožešníci je však kvůli jejich hrubosti využívají především na módní ozdoby, například kožešinové lemy (tzv. trim). Kromě toho se z nich vyrábí suvenýry, jako napříkad klíčenky nebo peněženky.

Tulení masoPro lidskou spotřebu se tulení maso prodává v Newfoundlandu a na Magdalénských ostrovech. Na jiných místech je však kvůli svému tmavému vzhledu, pronikavé chuti a houbovité konzistenci jen těžko prodejné.

Tulení tuk pro lidskou spotřebuJako doplněk stravy s omega-3 mastnými kyselinami tulení tuk neúspěšně konkuruje jiným výrobkům na trhu, který je v dnešní době zaplavený levnějšími a oblíbenějšími alternativami. Memorial University v Newfoundlandu nedávno informovala, že se 80 % tuleního tuku z kanadského komerčního lovu vyhazuje bez jakéhokoli využití.

Tulení tuk pro výživu zvířat – Přísada do krmiva z tuleního tuku je ještě ve stádiu vývoje. Zatím pro ni neexistuje odpovídající trh.

Tulení penisyV Asii se prodávají jako afrodiziaka. Při dnešním zaměření lovu na mláďata se však ukořistí jen málo penisů dospělých zvířat.


Není lov tuleňů důležitý pro kanadské nebo newfoundlandské hospodářství?

Lov tuleňů není výnosným průmyslem. Probíhá ve velmi krátkém období, kdy se neloví ryby. Pro většinu lovců představuje příjem z lovu tuleňů nanejvýš malou část jejich ročních příjmů. Podle statistik kanadské vlády připadá na lov tuleňů méně než půl procenta hrubého domácího produktu provincií Newfoundland a Labrador. Peníze vydělané lovem jsou pouze doplňkem jiných příjmů.

 

Skutečně kanadská vláda dotuje lov tuleňů?

Ano. Kanadská vláda a vláda provincie Newfoundland přispěly ve druhé polovině 90. let kanadskému komerčnímu lovu odhadem 20 milionů dolarů formou subvencí. Tato finanční podpora vedla k tomu, že počet zabitých tuleňů grónských strmě narostl. V současné době dotuje kanadská vláda lov tuleňů nepřímo, což znamená, že do této oblasti stále plynou peníze daňových poplatníků. Financuje se z nich vývoj nových produktů z tuleňů, výstavba a dovybavení továren na zpracování tuleních produktů, služby poskytované ledoborcům pobřežní stráže, které lovce k tuleňům zavádí, propagace lovu tuleňů vládou v zahraničí a mnoho dalšího.


Jsou IFAW a Svoboda zvířat proti tomu, aby Inuité lovili tuleně pro vlastní potřebu?

Ne. IFAW a Svoboda zvířat rozlišují mezi lovem pro vlastní potřebu a komerčním lovem. IFAW opakovaně vydala prohlášení, že není proti tradičnímu lovu původních obyvatel pro vlastní potřebu.


Jaký dopad má globální oteplování na tuleně?

V důsledku globálního oteplování se zmenšují ledové plochy v severním Atlantiku. Aby mohl tuleň grónský přivést na svět a odchovat mláďata, potřebuje pevný led. Mizející souvislé ledové plochy proto představují velké nebezpečí pro zachování tohoto druhu. V minulých letech vedly špatné ledové poměry ke zvýšení úmrtnosti mláďat nad obvyklou míru. Kanadská vláda i přesto v předešlých letech nadále zvyšovala kvóty pro odlov tuleně grónského. Počet vybitých kusů dosáhl úrovně, která ohrožuje zachování tulení populace.


Je pravda, že se v kanadském komerčním lovu už nezabíjejí mláďata?

Bohužel není. I když je komerční lov takzvaných „whitecoats“ (tuleňů grónských ve věku do 12 dnů) a takzvaných „bluebacks“ (čepcolů hřebenatých mladších jednoho roku) od roku 1987 zakázán, zákaz v praxi není dodržován. Asi 98 % tuleňů grónských ubitých při kanadském lovu představují právě odstavená mláďata ve věku mezi dvěma týdny a třemi měsíci. Jsou zabíjena v okamžiku, kdy většina z nich ještě ani jednou v životě neplavala, ani se neživila pevnou potravou.

 

Je lov puškou humánnější než ubíjení?

Ne. Puškou se často loví z velké vzdálenosti a za nejistých podmínek (například z pohybující se lodi), je proto obtížné přesně mířit. Výsledkem je vysoký počet tuleňů, kteří jsou zranění, ale ne zabití, a tím dochází k dalšímu zbytečnému utrpení. Lov puškou navíc vede k vysokým ztrátám: mnoho tuleňů lovci sice zasáhnou, ale než se k nim stačí přiblížit, aby jim mohli zasadit smrtelnou ránu a odnést si jejich tělo, zvířata sklouznou do vody a potopí se. Většina těchto tuleňů pak umírá pomalou a strastiplnou smrtí.

 

Uvažuje IFAW o tom, že by lovce tuleňů finančně odškodnil a/nebo odkoupil jejich licence?

Po uzavření určité rybářské zóny v Kanadě tradičně odkupuje odpovídající licence vláda. V současné době nemá IFAW rozumný důvod pro vyplacení lovců nebo vykoupení jejich loveckých licencí. Je vysoce nepravděpodobné, že by takový kompenzační program účinně snížil počet lovců tuleňů.

↑↑zpět nahoru


Vytisknout stránku

© Všechna práva vyhrazena   - Proti srsti

Tvorba webových stránek ANTstudio.cz