jste zde: úvodní » Záběry a fotografie z kožešinových farem » Svět » Transport norků z Holandska do Řecka (2011)


Transport norků z Holandska do Řecka (2011)

Německá organizace na ochranu zvířat Animal's Angels a italská LAV v listopadu 2011 zaznamenaly a zdokumentovaly otřesné podmínky v jednom z transportů živých norků z Holandska do Řecka. Ano, i drsné transporty zvířat mohou být skrytou součástí kožešinového průmyslu.

Transport na celkovou vzdálenost 2 120 km, který měl původně proběhnout za tři dny, se nakonec protáhl na pět, zejména kvůli naprosté neschopnosti zorganizovat cestu. To vše v podmínkách porušujících nařízení Evropské unie.

Popis podmínek převozu i samotné cesty se podobá špatnému vtipu

1 800 norků, podle tvrzení řidiče určených na chov, se tísnilo v jednomístných klecích s drátěnou podlážkou umístěných nad sebou ve čtyřech řadách. Klece nebyly nijak zajištěny proti posunutí nebo pádu a dvě z klecí se nacházely volně na podlaze, přičemž nebylo jasné, zda spadly nebo tam byly umístěny záměrně. Exkrementy a moč z horních klecí znečišťovaly klece spodní, včetně misek s vodou. Klece neobsahovaly žádnou podestýlku, která by výkaly mohla absorbovat, a celé místo silně zapáchalo.

Pozorovatelé z Animal's Angels a LAV dvakrát zaznamenali únik norků z klecí, přičemž po odchytu jednoho z nich řidičem transportu zůstala na podlaze jeho krev.

Zvířata byla naposledy nakrmena před převozem a během cesty se s žádným krmením nepočítalo, ačkoli měla podle plánu trvat 3 dny. Na palubě se pro norky nenacházelo žádné krmení. Podle tvrzení řidiče ale dostávali vodu.

Transport nedoprovázela žádná zdravotní dokumentace. Řidič si ji nechal poslat faxem až během policejní a veterinární kontroly nákladu v italském přístavu Bari, při které se také zjistilo, že vůz není ke převozu norků oprávněn. Během čekání na platné doklady byla na transport uvalena karanténa a na základě posouzení veterináři také pokuty za nevyhovující podmínky převozu. Řidič nebyl schopen ani uhradit pokuty ani zajistit odpovídající doklady, proto byl celý náklad policií eskortován na oficiální kontrolní stanoviště, kam ovšem nedorazil, protože došlo k poruše vozu. Řidič nebyl schopen zajistit automechanika, což musela nakonec zařídit policie.

Po celou tuto dobu zůstali norci zavření v miniaturních klecích a nebyli ani nakrmeni. Kontrolní stanoviště nakonec muselo samo zařídit doručení jablek, přesto řidič nakrmil vyhládlá zvířata až několik hodin poté, co jejich náklad dorazil.

Předpokládá se, že transport dorazil do cílové destinace po pěti dnech cesty

Během transportu bylo porušeno hned několik nařízení Rady EU. Jednalo se o způsobení zbytečného utrpení, nedostatečné hygienické podmínky, nedostatečné krmení, absenci platných dokladů, nezajištění klecí proti pádu a úniku a neautorizovaný převoz norků.

Norci byli údajně převáženi z holandské kožešinové farmy, která ukončovala svůj provoz, na řeckou, kde budou dále chováni a nakonec zabiti kvůli kožešině.

Transport norků z Holandska do Řecka - listopad 2011Transport norků z Holandska do Řecka - listopad 2011Transport norků z Holandska do Řecka - listopad 2011
Transport norků z Holandska do Řecka - listopad 2011Transport norků z Holandska do Řecka - listopad 2011Transport norků z Holandska do Řecka - listopad 2011
Transport norků z Holandska do Řecka - listopad 2011Transport norků z Holandska do Řecka - listopad 2011

Vytisknout stránku

© Všechna práva vyhrazena   - Proti srsti

Tvorba webových stránek ANTstudio.cz